takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Vinca herbacea Waldst. et Kit.

barwinek zielny
Vinca
skróty strony i portalu
Vinca herbacea (barwinek zielny)
05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Vinca herbacea (barwinek zielny)
Vinca herbacea (barwinek zielny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130505.46.js - Vinca herbacea (barwinek zielny); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-46
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3