atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Vinca herbacea Waldst. et Kit. [🔉 win·ka *]

barwinek zielny
Vinca Vinca Vinca VincaVincabarwinek pospolity (Vinca minor)barwinek większy (Vinca major)
🌸🌱
Vinca herbacea (barwinek zielny)
05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Vinca herbacea (barwinek zielny)
Vinca herbacea (barwinek zielny)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Vinca herbacea (barwinek zielny)
🌱
Bylina z rozesłanymi pędami. Pochodzi z terenów Europy na południe i południowy-wschód do Polski, aż po Iran i Irak. Rośnie w świetlistych lasach i w zaroślach, na suchych, słonecznych zboczach.
wysokość: 10 – 30 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przepuszczalna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vinca herbacea (barwinek zielny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130505.46.js - Vinca herbacea (barwinek zielny); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-46
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3