atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et Hook.f. ex A.Gray

werbesina jednoroczna