fot. wmsz-PC031769 (884×612) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Urtica kioviensis

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

uprawa, nasiona z Rosji
copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański