fot. wmsz-PC031769 — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Urtica kioviensis

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

uprawa, nasiona z Rosji · copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański