atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ulmus parvifolia Jacq. ‘Hokkaido’ [🔉ul·mus *]

wiąz drobnolistny ‘Hokkaido’