fot. ANDTofieldia_calyculata.22.06.2007.1_1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.06.2007, Rówień Królowa, Tatry · copyright © by Anna Nowak-Dańda