fot. pk-Staphylea_bumalda_1_Rogow_5.09 (614×802) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Staphylea bumalda (kłokoczka japońska)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.05.2009, Arboretum w Rogowie
copyright © by Paweł Kalinowski