atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Stachys lavandulifolia Vahl. [🔉 sta·chys *]

czyściec lawendolistny
Stachys Stachys Stachys StachysStachysczyściec kosmaty (Stachys germanica)czyściec bulwiasty (Stachys affinis)
🌸🌱