fot. ps-Sphagnum_rubellum_v2 (884×863) — copyright © by Przemysław Stolarz
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sphagnum rubellum (torfowiec czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Wyspa Runde, Norwegia
copyright © by Przemysław Stolarz