atlas-roslin.pl

Sphagnum sect. Sphagnum

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) mchy przeważnie czerwone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na przekroju poprzecznym liści gałązkowych komórki chlorofilowe całkowicie zamknięte pomiędzy komórkami wodnymi.
  
  
↑nie (z) zielone lub nieco brunatne ale nie czerwone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Komórki chlorofilowe na przekroju liści gałązkowych z dostępem do przynajmniej jednej ze stron liścia.
  
    
↓nie(z) ściany komórek wodnych na styku z chlorofilowymi u liści gałązkowych ±gęsto brodawkowane lub z grzebieniasto listewkowane
    
      
↓nie(z) ściany komórek wodnych na styku z chlorofilowymi u liści gałązkowych ±gęsto brodawkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Komórki chlorofilowe na przekroju poprzecznym liści gałązkowych urnowato-owalne, z grubą ścianą od strony brzusznej (wklęsłej) listka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie (z) ściany komórek wodnych na styku z chlorofilowymi grzebieniasto listewkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Komórki chlorofilowe na przekroju poprzecznym liści gałązkowych szeroko trójkątne, cienkościenne, otwarte na brzuszną (wklęsłą) stronę listka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
    
↑nie (z) ściany komórek wodnych na styku z chlorofilowymi u liści gałązkowych gładkie
    
      
↓nie(z) komórki chlorofilowe wychodzą ±równo na obie strony liścia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie (z) komórki chlorofilowe wychodzą w większym stopniu na wklęsłą stronę liścia
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony