takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski

Spergula arvensis L. ssp. maxima (Weihe) O. Schwarz

sporek polny olbrzymi
Spergula arvensis L. var. maxima (Weiche) Mert. et Koch · Spergula maxima Weihe ssp. maxima

cechy charakterystyczne

poza tym patrz opis gatunku — sporek polny (Spergula arvensis)
Nasiona większe niż u typu, razem z obrzeżeniem 1.3-2.8mm długości, 1.0-2.5mm szerokości i 1.1-2.2mm grubości. Łupina nasienna z maczugowatymi wyrostkami.

space

Dawna roślina uprawiana na ubogich glebach (w Czechach i na Śląsku do początku XIX wieku, sporadycznie i w drugiej połowie XXw. [71.2]) jako roślina pastewna. Także chwast w uprawach lnu. Obecnie prawdopodobnie wymarła.

występowanie

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — Ex – wymarły lub zaginiony