atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sorbus aucuparia L. em. Hedl. ssp. aucuparia

jarząb pospolity typowy