takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sonchus arvensis L. ssp. arvensis

mlecz polny typowy