znalezisko 00010000.221.konrad_kaczmarek - Sonchus arvensis ssp. arvensis (mlecz polny typowy) (leg. det. Konrad Kaczmarek)
kkcz-IMG_4274
Sonchus arvensis ssp. arvensis (mlecz polny typowy)
kkcz-IMG_4275
Sonchus arvensis ssp. arvensis (mlecz polny typowy)
kkcz-IMG_4276
Sonchus arvensis ssp. arvensis (mlecz polny typowy)
kkcz-IMG_4278
Sonchus arvensis ssp. arvensis (mlecz polny typowy)