atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Silene parnassica Boiss. et Spruner in Boiss. [🔉 si·le·ne *]

lepnice (Silene) w ogrodzie lepnice (Silene) w ogrodzie lepnice (Silene) w ogrod… lepnice (Silene) w…lepnice (Silene) w ogrodzielepnica szkarłatna (Silene coeli-rosa)lepnica skalnicowata (Silene saxifraga)