znalezisko 00010000.5.mml - Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski) (leg. det. Marek Malicki)
mml-DSC_0005-1
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
mml-DSC_0016
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
· XL
mml-DSC_0210
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
· XL
mml-DSC_0272
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
· XL
mml-DSC_0276
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
· XL