antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Polycnemum majus A. Braun

chrząstkowiec większy

cechy charakterystyczne

Gatunek o dużej zmienności.
Roślina roczna, 8-25(35)cm wysokości.

space

Owoce zwykle ponad 1.5mm długości.

space

występowanie

Bardzo rzadko zawlekany. Ciepłe tereny piaszczyste, kamieniste, suche, tereny kolejowe, z preferencją dla gleb zasadowych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja środkowa [czas przybycia na teren Polski: 1953]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych