Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal.

płaszczynka przerywana
na stronie — znaleziska
Pedinophyllum interruptum (płaszczynka przerywana)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Marek Snowarski
Pedinophyllum interruptum (płaszczynka przerywana)
Pedinophyllum interruptum (płaszczynka przerywana)
XL
Pedinophyllum interruptum (płaszczynka przerywana)
Pedinophyllum interruptum (płaszczynka przerywana)
XL
Pedinophyllum interruptum (płaszczynka przerywana)
Pedinophyllum interruptum (płaszczynka przerywana)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.221.jmak - Pedinophyllum interruptum (płaszczynka przerywana); poł.-zach. Niemcy
jmak.221
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #14