atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Pastinaca opaca Bernh. [🔉 pas·ti·na·ka]

pasternak ćmy
Pastinaca sativa L. ssp. urens (Req. ex Godron) Čelak.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Pastinaca opaca Bernh. [🔉 pas·ti·na·ka]Pastinaca sativa L. ssp. urens (Req. ex Godron) Čelak. [🔉 * sa·t·wa](pl) pasternak ćmy
(lat.) satvus, -a, -um adj.
uprawny, uprawiany, siewny, ogrodowy, sadowniczy; częsty epitet gatunków uprawianych; od lat. czasownika sero, -ere - siać