atlas-roslin.pl

Meconopsis betonicifolia Franch. [🔉 me·ko·nop·sis *]

mekonops bukwicolistny, Himalayan Blue Poppy /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Meconopsis betonicifolia (mekonops bukwicolistny)
Takson uprawiany. [491]
🌱
⛰ ogród skalny • ogród naturalistyczny
wysokość: 10 – 15 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌱 🌸

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#4
pk.120700-32
leg. Paweł Kalinowski
/OB Monachium (Alpengarten) (Niemcy)/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Meconopsis betonicifolia Franch. [🔉 me·ko·nop·sis *](pl) mekonops bukwicolistny • Himalayan Blue Poppy /en/
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji