atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Lonicera ×minutiflora Zabel.

Lonicera morrowii × xylosteoides
Lonicera Lonicera Lonicera LoniceraLonicerasuchodrzew kaukaski (Lonicera caucasica)wiciokrzew zaostrzony (Lonicera acuminata)
Lonicera morrowii · wiciokrzew Morrowa
suchodrzew Morrowa
efemerofit [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
×

występowanie

Krzew ozdobny.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: pierwsza połowa XXw. (introdukcja), druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych