atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Lonicera ×bella Zabel

suchodrzew Bella
Lonicera morrowii × tatarica
Lonicera morrowii · wiciokrzew Morrowa
suchodrzew Morrowa
efemerofit [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
×
Lonicera tatarica · wiciokrzew tatarski
suchodrzew tatarski
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)
25.05.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)
Lonicera ×bella (suchodrzew Bella)

występowanie

Krzew ozdobny.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200000.4.jmak - Lonicera ×bella (suchodrzew Bella); Niemcy
200000-4
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #8