atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Lonicera maackii (Rupr.) Herder [🔉 lo·ni·ce·ra *]

wiciokrzew Maacka, suchodrzew Maacka
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
2020, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)

występowanie

Krzew ozdobny.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja (Japonia, Chiny, Korea) [czas przybycia na teren Polski: pierwsza połowa XXw. (introdukcja), druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny, szeroko rozpostarty, z ciemnozielonym ulistnieniem zachowanym do późnej jesieni, obficie kwitnie i długo utrzymuje ciemnoczerwone owoce. Ma niskie wymagania glebowe i jest wysoce mrozoodporny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Przynajmniej od kilkunastu lat na nielicznych stanowiskach w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka)
🌱
Krzew ozdobny wykorzystywany do tworzenia wysokich na 2 – 3 m żywopłotów nieformowanych.
krzewy liściaste • liście opadają na zimę
🌺 ozdobne kwiaty • ozdobne owoce

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.28.jbs - Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka); Ogród Dydaktyczny UŁ
28
leg. Joanna Boisse
/Ogród Dydaktyczny UŁ/ #4
znalezisko 20200000.3.jmak - Lonicera maackii (wiciokrzew Maacka); Niemcy
200000-3
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #9