atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Lonicera maackii (Rupr.) Herder

suchodrzew Maacka
Lonicera Lonicera Lonicera LoniceraLonicerasuchodrzew pęcherzykowaty (Lonicera vesicaria)Lonicera pyrenaica
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
2020, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)

występowanie

Krzew ozdobny.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja (Japonia, Chiny, Korea) [czas przybycia na teren Polski: pierwsza połowa XXw. (introdukcja), druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny, szeroko rozpostarty, z ciemnozielonym ulistnieniem zachowanym do późnej jesieni, obficie kwitnie i długo utrzymuje ciemnoczerwone owoce. Ma niskie wymagania glebowe i jest wysoce mrozoodporny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Przynajmniej od kilkunastu lat na nielicznych stanowiskach w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.28.jbs - Lonicera maackii (suchodrzew Maacka); Ogród Dydaktyczny UŁ
28
leg. Joanna Boisse
/Ogród Dydaktyczny UŁ/ #4
znalezisko 20200000.3.jmak - Lonicera maackii (suchodrzew Maacka); Niemcy
200000-3
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #9