atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Lonicera vesicaria Kom. [🔉 lo·ni·ce·ra *]

suchodrzew pęcherzykowaty
Lonicera Lonicera Lonicera Lonice…Lonicerawiciokrzew skrytoowocowy (Lonicera involucrata)wiciokrzew Maacka (Lonicera maackii)
🌸🌱