atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Lonicera vesicaria Kom.

suchodrzew pęcherzykowaty
Lonicera Lonicera Lonicera Lonice…Lonicerawiciokrzew skrytoowocowy (Lonicera involucrata)suchodrzew Maacka (Lonicera maackii)
🌸🌱