efemerofit [24]

Lilium candidum L.

lilia biała
na stronie — wymagania i uprawa