atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris lactea Pall.

kosaciec mlecznobiały
Iris biglumis Vahl · Iris ensata auct., non Thunb. var. chinensis Maxim. · Iris iliensis Poljakov