atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris lactea Pall. [🔉i·ris *]

kosaciec mlecznobiały
Iris biglumis Vahl · Iris ensata auct., non Thunb. var. chinensis Maxim. · Iris iliensis Poljakov
Iris lactea (kosaciec mlecznobiały)
11.05.2010 copyright © by Jacek Soboń
Iris lactea (kosaciec mlecznobiały)
Iris lactea (kosaciec mlecznobiały)
Iris lactea (kosaciec mlecznobiały)
Iris lactea (kosaciec mlecznobiały)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Iris lactea (kosaciec mlecznobiały)
🌱
wysokość: 50 – 60 cm
kwitnienie: czerwiec

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090509.21.js - Iris lactea (kosaciec mlecznobiały)
090509-21
leg. Jacek Soboń #5
znalezisko 20200829.5.js - Iris lactea (kosaciec mlecznobiały); Arboretum Wojsławice
200829-5
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #1
znalezisko 20220510.146.22 - Iris lactea (kosaciec mlecznobiały); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220510-146
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Iris lactea Pall. [🔉 i·ris *]Iris biglumis Vahl [🔉 i·ris *], Iris ensata auct., non Thunb. var. chinensis Maxim. [🔉 i·ris * wa·ri·e·tas chi·nen·sis], Iris iliensis Poljakov [🔉 i·ris *](pl) kosaciec mlecznobiały