takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris brevicaulis Rf.

kosaciec krótkołodygowy
Iris foliosa Mackenz. et Bush
na stronie — wymagania i uprawa