atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ilex pedunculosus Miq.

Ilex Ilex Ilex IlexIlexostrokrzew amerykański (Ilex opaca)Ilex montana
Ilex pedunculosus