fot. 200506-2494 (812×557) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200506-5
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.05.2020, kompleks leśny pomiędzy stacjami PKP Karłowice i Popielów, most nad Budkowiczanką
copyright © by Marek Snowarski