znalezisko 20200506.5.20 - Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy) · kompleks leśny pomiędzy stacjami PKP Karłowice i Popielów, most nad Budkowiczanką · (leg. det. Marek Snowarski)
betonowa jezdnia mostu, w lesie, na naniesionej ziemi
200506-2491
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
200506-2491_v2
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
200506-2492
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
· XL
200506-2493
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)
· XL
200506-2494
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy)