fot. jmak-Hypnum_cupressiforme_XII.15.1 (745×711) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypnum cupressiforme var. lacunosum

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski