atlas-roslin.pl

Crocus ochroleucus Boiss. et Gaill. [🔉 kro·kus *]

krokus żółtawy, krokus bladożółty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Crocus Crocus Crocus Crocuskrokus Kotschyego (Crocus kotschyanus)krokus Siebera (Crocus sieberi)
🌸🌱
Crocus ochroleucus (krokus żółtawy)
25.10.2021, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Crocus ochroleucus (krokus żółtawy)
Crocus ochroleucus (krokus żółtawy)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Crocus ochroleucus (krokus żółtawy)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
zobacz szczegółowy sposób uprawy na stronie — krokus (Crocus)
🌱
Crocus speciosus (krokus okazały)
biała odmiana innego gatunku „Crocus speciosus” oferowana w handlu jako „C. ochroleucus”
W naturze występuje w rejonie śródziemnomorskim, na glebach wapiennych Azji Mniejszej gdzie kwitnie jesienią. Kwiaty stosunkowo drobne, 2-3 cm; u typowej formy są kremowobiałe z żółtopomarańczową gardzielą, pomarańczowymi znamionami słupka i ±białymi pylnikami; jest też forma albinotyczna bez żółtego barwnika, o zupełnie białych kwiatach (także znamiona słupka i pylniki są białe). Liście ukazują się w początku lub w trakcie kwitnienia.

Jako gatunek kwitnący jesienią i wtedy też tworzący liście, nie jest tym samym zbyt dobrze przystosowany do naszego klimatu z mroźną zimą, tym niemniej stara się kwitnąć jesienią. W zależności od przebiegu pogody w danym roku, nie zawsze jednak jest to efektowne kwitnienie.

Nie jest jasne jak zachowuje się w długoletniej uprawie w Polsce. Tym bardziej że zdaje się, iż oferowany u nas w handlu „Crocus ochroleucus”, to w istocie biała (pozbawiona niebieskiego barwnika) odmiana krokusa okazałego (Crocus speciosus) — ten gatunek ma większe kwiaty, pomarańczowe pylniki, liście są stosunkowo szerokie i tworzy je po kwitnieniu, dopiero na wiosną.W naturze występuje w rejonie śródziemnomorskim, na glebach wapiennych Azji Mniejszej gdzie kwitnie jesienią. Kwiaty stosunkowo drobne, 2-3 cm; u typowej formy są kremowobiałe z żółtopomarańczową gardzielą, pomarańczowymi znamionami słupka i ±białymi pylnikami; jest też forma albinotyczna bez żółtego barwnika, o zupełnie białych kwiatach (także znamiona słupka i pylniki są białe). Liście ukazują się w początku lub w trakcie kwitnienia.

space

Nie jest jasne jak zachowuje się w długoletniej uprawie w Polsce. Tym bardziej że zdaje się, iż oferowany u nas w handlu „Crocus ochroleucus”, to w istocie biała (pozbawiona niebieskiego barwnika) odmiana krokusa okazałego (Crocus speciosus) — ten gatunek ma większe kwiaty, pomarańczowe pylniki, liście są stosunkowo szerokie i tworzy je po kwitnieniu, dopiero na wiosną.

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin