atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus imperati Ten.

Crocus Crocus Crocus CrocusCrocuskrokus jesienny (Crocus goulimyi)Crocus kosaninii
Crocus imperati
03.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110300.2.pk - Crocus imperati; Szczeglacin
110300-2
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1