atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Crocus imperati Ten. [🔉 kro·kus *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈