atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus kosaninii Pulević

Crocus Crocus Crocus CrocusCrocusCrocus imperatikrokus gładki (Crocus laevigatus)
Crocus kosaninii
03.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110300.3.pk - Crocus kosaninii; Szczeglacin
110300-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1