atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus heuffelianus Herb.

krokus karpacki
Crocus Crocus Crocus CrocusCrocusCrocus matthewiiszafran turecki "Golden Bunch" (Crocus ancyrensis ‘Golden Bunch’)
Crocus heuffelianus (krokus karpacki)
05.2007 copyright © by Paweł Kalinowski
Gatunek zbliżony do krokusa wiosennego (Crocus vernus) /bywa synonimizowany z nim/ i synonimizowanego z C. vernus krokusa białokwiatowego (Crocus albiflorus), występujący na rozległym obszarze Karpat, od wschodniej Morawy do Banatu w Rumunii, z izolowanymi populacjami k. Opawy (Czechy) i w Górach Orlickich. Obejmuje także, wyodrębniany u nas w randze samodzielnego gatunku, krokus spiski (Crocus scepusiensis). /Slavík, B., Štěpánková, 2010 [71.8s558]/

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070500.10.pk - Crocus heuffelianus (krokus karpacki)
070500-10
leg. Paweł Kalinowski #1