atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus ancyrensis (Herb.) Maw ‘Golden Bunch’

szafran turecki "Golden Bunch"
Crocus Crocus Crocus CrocusCrocuskrokus karpacki (Crocus heuffelianus)
Crocus ancyrensis ‘Golden Bunch’ (szafran turecki
03.2019, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190300.3.pk - Crocus ancyrensis ‘Golden Bunch’ (szafran turecki
190300-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1