atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Crocus matthewii Kerndorff et Pasche [🔉 kro·kus *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Crocus Crocus Crocus CrocusCrocusCrocus versicolorkrokus karpacki (Crocus heuffelianus)