fot. pk-Crocus_heuffelianus_3_Sinaia_RO_05.07 (512×400) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crocus heuffelianus (krokus karpacki)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2007
copyright © by Paweł Kalinowski