takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Callitriche platycarpa Kütz. in Reichenb.

na stronie — występowanie
Callitriche platycarpa
13.06.1955 copyright © by Jerzy Kruk XL
Callitriche platycarpa
XL
Callitriche platycarpa
XL

występowanie

Gatunek atlantycki. Opisany w 2007 roku jako nowy dla Polski z 2 rzek Pomorza Zachodniego: Bączkiewicz A. et al., Isozyme patterns of Callitriche cophocarpa, C. stagnalis and C. platycarpa from 13 Polish rivers. BIOLOGICAL LETT. 2007, 44(2): 103–114

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.