atlas-roslin.pl

Brassica rapa L. var. perviridis

kapusta komatsuna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uprawa

Odmiana kapusty uprawiana na Dalekim Wschodzie, o ciemnozielonych liściach i białych ogonkach liściowych. Użytkowane są młode lub starsze rozety liściowe po 1 do 3 miesięcy od siewu.

Uprawia się przez cały sezon wegetacyjny z siewu wprost do gruntu, w rozstawie 45 × 20 cm.

W ofercie nasion w Polsce nie ma tego warzywa (2012-14).Odmiana kapusty uprawiana na Dalekim Wschodzie, o ciemnozielonych liściach i białych ogonkach liściowych. Użytkowane są młode lub starsze rozety liściowe po 1 do 3 miesięcy od siewu.

space

W ofercie nasion w Polsce nie ma tego warzywa (2012-14).

treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia
treść specjalna [analiza dostepnosci] do usunięcia