atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Berberis ×chopinii Seneta [🔉 ber·be·ris *]

berberys Chopina
Berberis koreana × vulgaris
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Berberis Berberis Berberis Berberisberberys koreański (Berberis koreana)berberys wąskolistny (Berberis ×stenophylla)
🌸🌱
×
wystepowanie
Berberis vulgaris · berberys zwyczajny
berberys pospolity
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Berberis ×chopinii (berberys Chopina)
23.05.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski
Berberis ×chopinii (berberys Chopina)
Berberis ×chopinii (berberys Chopina)
XL
Berberis ×chopinii (berberys Chopina)
Berberis ×chopinii (berberys Chopina)
Berberis ×chopinii (berberys Chopina)
Berberis ×chopinii (berberys Chopina)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Berberis ×chopinii (berberys Chopina)
🌱
Grupa mieszańców berberysu koreańskiego (Berberis koreana) i berberysu zwyczajnego (Berberis vulgaris) o cechach pośrednich pomiędzy gatunkami rodzicielskimi.

space

⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • na żywopłot formowany i nieformowany, obronny
krzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście sezonowe
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • atrakcyjne przebarwienie liści jesienią • ozdobne owoce
wysokość: (0.5)1 – 1.5 (2) m
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
Wymagania uprawowe — patrz na stronie berberysy (Berberis).

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2)

  •    ‘Mazurek — liści dwubarwne, początkowo zielone, później purpurowoczerwone i najstarsze zielone; liście stosunkowo szerokie, gęsto piłkowane
  •    ‘Purpurowy — liści jesienią buraczkowoczerwone; owoce wąskie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120501.33.js - Berberis ×chopinii (berberys Chopina); OB Uniw. Wrocławskiego
120501-33
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Mazurek/ #2
znalezisko 20210523.1.pk - Berberis ×chopinii (berberys Chopina); Warszawa, Ogród Botaniczny UW
210523-1
leg. Paweł Kalinowski
/Warszawa, Ogród Botaniczny UW/ #3