atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Berberis concinna J. D. Hooker [🔉 ber·be·ris *]

berberys wyszukany
Berberis Berberis Berberis BerberisBerberisberberys Wilsonowej (Berberis wilsoniae)berberys Darwina (Berberis darwinii)
Berberis concinna (berberys wyszukany)
05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Berberis concinna (berberys wyszukany)
Berberis concinna (berberys wyszukany)
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130505.45.js - Berberis concinna (berberys wyszukany); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-45
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3