atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Berberis darwinii Hook. [🔉 ber·be·ris *]

berberys Darwina
Berberis Berberis Berberis BerberisBerberisberberys wyszukany (Berberis concinna)berberys drobnolistny (Berberis parvifolia)