atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Aster sibiricus L. [🔉as·ter si·bi·ri·kus]

aster syberyjski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aster sibiricus (aster syberyjski)

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Aster sibiricus L. [🔉 as·ter si·bi·ri·kus](pl) aster syberyjski
(nazwa geograficzna) sibiricus, -a, -um; sibericus adj.
syberyjski, z obszaru Syberii, do rosyjskiego сибирский "sibirskij"; rzadziej spotykana forma sibericus od angielskiego siberian