atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Aster pyrenaeus Desf. ex DC. [🔉 as·ter *]

aster pirenejski