atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Aster pringlei (Gray) Britt. [🔉as·ter *]

Symphyotrichum pilosum var. pringlei (Gray) Nesom
astry (Aster) w ogrodzie astry (Aster) w ogrodzie astry (Aster) … astry (A…astry (Aster) w ogrodzieaster perkalowy (Symphyotrichum lateriflorum)aster pirenejski (Aster pyrenaeus)
🌱