atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. et Link