atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Armeria rumelica Boiss.

Armeria cariensis Boiss. var. rumelica (Boiss.) Boiss.