atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Amelanchier arborea (F. Michx.) Fernald [🔉 a·me·ln·chi·er *]

świdośliwka drzewiasta, świdośliwa drzewiasta
Amelanchier Amelanchier Amelanch… Amelanchierświdośliwka gładka (Amelanchier laevis)świdojarząb Jacka (×Amelasorbus jackii)
🌸🌱