atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Allium ericetorum Thore [🔉l·li·um *]

Allium ochroleucum Waldst. et Kit.