Allium carinatum (czosnek grzebieniasty)
XL
Allium carinatum (czosnek grzebieniasty)
XL
Allium carinatum (czosnek grzebieniasty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Allium (czosnek)kl 8470kl 1030
liście słabo rynienkowate, (1)2-4(5) mm szerokości;
cebulki w kwiatostanie zielone;
pręciki znacznie dłuższe od liliowopurpurowych listków okwiatu

występowanie

Takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski. [491]
wystepowanie - Allium carinatum (czosnek grzebieniasty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Allium carinatum (czosnek grzebieniasty)
Bardzo rzadki, na południu Polski. Zarośla.
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: EX – wymarły
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: RE – wymarły na terenie Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Allium carinatum L. [🔉 l·li·um *](pl) czosnek grzebieniasty
llium, -ii (lat., subst., n) — w starożytnej łacinie nazwa czosnku
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji